March 09, 2007

memoirs of a gay siya: mura

p*t*ng ina, may bakla pala sa likod ko!

ano???!!!

ay, sorry po. sorry po. di ko po inakala.

ang sama mo!

sorry po.

nagmumura ka pa ha!!!

sorry po. patay. pinoy pala. dapat ingat na ko. don't judge a book by its cover na ko nito. and shut up my mouth na. katakot magalit ang bakla! pero, maganda sya in fairness!

No comments: